De visie en doelen van StePS

Het ePortfolio is een instrument waarmee kan worden bijgehouden over welke talenten, ervaringscertificaten en diploma's een lerende/werkende beschikt.
Het gebruik van ePortfolio's biedt de mogelijkheid om producten (werkstukken, video's etc.), reflectie, feedback en vastgelegde sturing van leeractiviteiten op te slaan.

De Stichting ePortfolio Support (StePS) ziet het belang van een ePortfolio en beoogt coördinatie en versnelling aan te brengen bij de invoering van een elektronisch portfolio voor eenieder die deelneemt aan het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Om te voorkomen dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden wil StePS een "clearinghouse" zijn: een plek waar initiatiefnemers alles wat bekend en bereikt is op dit terrein kunnen aantreffen. Een platform ook om met elkaar tot afstemming te komen en de opbouw en ontwikkeling van een passende ic-technische infrastructuur te stimuleren.
Daarnaast wil StePS jaarlijks enkele bijeenkomsten voor professionals organiseren.

We stellen ons dus als doel om de expertise rondom ePortfolio te bundelen voor bedrijven en de ontwikkeling van het gebruik van ePortfolio te stimuleren en te bevorderen.

Het bestuur van StePS bestaat uit de initiatiefnemers

  • Rens de Groot, voorzitter bestuur Calibris kenniscentrum Zorg, Welzijn en Sport
  • Hans Kamps, voorzitter Algemene bond van Uitzendorganisaties; kroonlid SER
  • Theo Mensen, directeur HRDS Innovation Support
  • Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarktbeleid Universiteit Tilburg

Tot september 2011 was Theo Bovens, nu gouverneur van de Provincie Limburg, de voorzitter van StePS.

Mede-initiatiefneemster Marij Veugelers, Veugelers Consultancy draagt zorg voor de uitvoerende werkzaamheden.

De statuten van de Stichting zijn hier te raadplegen.