ABU
 

Omschrijving van de organisatie

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) ondersteunt haar leden bij de activiteiten die zij ontplooien en behartigt hun belangen bij de overheid, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, politici en regionale overheden. Met ruim 380 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie meer dan 60 procent van de markt en is daarmee de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. Samen realiseren de ABU-leden per jaar meer dan 286 miljoen uitzenduren, waarmee zij niet alleen honderdduizenden uitzendkrachten aan werk en werkervaring helpen, maar ook duizenden ondernemingen helpen aan flexibele arbeidskrachten. De uitzendbranche vervult per jaar 1,3 miljoen tijdelijke banen en per jaar kunnen 730.000 mensen aan de slag door een uitzendbureau. De ABU stimuleert en garandeert de kwaliteit van de aangesloten uitzendondernemingen door middel van het keurmerk en de CAO voor Uitzendkrachten.

De ABU helpt haar leden om antwoorden te vinden op de vragen van de toekomst, een belangrijke uitdaging is het omgaan met de komende arbeidsmarktkrapte. De kwalitatieve mismatch die over korte tijd zal optreden zorgt ervoor dat direct bemiddelen naar werk moeilijker zal worden. Het scholen van uitzendkrachten zal dus een steeds belangrijkere positie gaan innemen in de wereld van de uitzendbranche. Op dit moment worden er bijvoorbeeld jaarlijks meer dan 5.000 uitzendkrachten geschoold in een BBL-traject, ondanks de crisis. De verwachting is dat de teller in 2011 zal uitkomen op ruim 7.000.

Daarnaast is de ABU altijd op zoek naar manier om de bedrijfsvoering van leden te vergemakkelijken. De invoering van een e-portfolio voor alle (potentieel) werkenden in Nederland maakt competenties inzichtelijk en bevordert het matchingsproces. Bovendien bespaart een standaard e-portfolio aanzienlijke administratieve lasten voor uitzendondernemingen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie content op via info@abu.nl of bel 020-6558655.