UWV
 

Omschrijving van de organisatie

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en verzorgt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.

Onze visie en missie

Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.

Onze kerntaken en onze ambitie

UWV heeft kerntaken op vier gebieden:

  • werk –  het aan het werk houden of helpen van de klant, in nauwe samenwerking met de gemeenten;
  • sociaal medische zaken – het beoordelen van ziekte en arbeidsongeschiktheid volgens eenduidige criteria;
  • uitkeren – het snel en correct verzorgen van uitkeringen wanneer werk niet of niet direct mogelijk is;
  • gegevensbeheer – ervoor zorgen dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven.

Wij willen excelleren als publieke dienstverlener door de klant centraal te stellen. 
Wij maken deze ambitie concreet aan de hand van de meetbare criteria: persoonlijke aandacht, bereikbaarheid, toegankelijkheid, tijdigheid, duidelijkheid en maatwerk.

Onze belofte

'Wij bieden mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen' – dat is wat wij onze klanten en de samenleving beloven.

  • We plaatsen onze klanten centraal, we zijn in ze geïnteresseerd en we behandelen ze met respect.
  • We geloven in mensen en denken met ze mee over kansen en oplossingen.
  • Vanuit de gedachte ‘Werk boven uitkering’ zijn we helder over onze beloften én verwachtingen.
  • We leveren soms zelfs onzichtbaar onze bijdrage in het domein van werk en inkomen.
  • We zijn trots op de resultaten die we samen met onze publieke en private partners behalen.