OBA MileStones
 

Omschrijving van de organisatie

OBA MileStones is dé specialist op het gebied van verbinding en uitwisseling van (persoons)gegevens via het Internet. Op het terrein van Werk en Inkomen, voor het Onderwijs en de Zorg ontwikkelt OBA veelal in samenwerking met gerespecteerde partners, gebruikersvriendelijke webapplicaties.

Met onze Cliënt Volg Systemen, E-Planners voor Ontwikkelingsperspectief, E-Portfolio's, matchingapplicaties en webbased oplossingen op maat maken wij de e-dienstverlening persoonlijker en maatschappelijk renderend. Onze advisering en ict toepassingen zijn met name ook succesvol gebleken bij de begeleiding van cliënten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, voor leerlingen van het speciaal onderwijs en in zorgverlening voor mensen met een handicap.

OBA MileStones is de gespecialiseerde dienstverlener in Consultancy en ICT. Het succes van nieuwe informatiesystemen is voor een belangrijk deel gelegen in acceptatie door de gebruikersorganisatie. Daarom hebben wij veel expertise in huis op het gebied van change-en projectmanagement, requirements, architectuur, testing, implementatie en beheer.

Onze ICT-professionals zijn gespecialiseerd in marktleidende technologieën voor zowel maatwerk als standaard oplossingen. Wij richten ons vooral op die activiteiten waarvoor klant- en businesskennis noodzakelijk is en veelal sprake is van samenwerking met diverse ketenpartners.

Met onze ICT-activiteiten kunnen wij investeringen in ICT aantoonbaar laten renderen. OBA MileStones werkt kostenefficiënt door een hoge mate van standaardisatie en hergebruik toe te passen. Onze consultants en onze ICT-professionals zijn maatschappelijk betrokken en streven samen met u naar een optimaal maatschappelijk rendement.

Of u nu werkt voor klanten, leerlingen, cliënten of burgers; waar het om draait zijn mensen. OBA MileStones ontwikkelt digitale middelen om met behulp van Internet, gegevens efficiënt, effectief, veilig en met het oog op privacy goed te beheren en te gebruiken. Door informatie te bundelen, te ontsluiten en te delen vergroot OBA MileStones de slagkracht van organisaties.

Graag zijn wij ook u optimaal van dienst, daartoe kunt u een afspraak maken met een van onze consultants. Ook nodigen wij u uit om samen met ons nieuwe digitale bruggen te bouwen.

Met vriendelijke groet,

B. A. Barkhuysen (OBA MileStones Projecten/Applicaties)
G. Klei (Changemanagement/KetenInnovatie / Privacy & Veiligheid)