Matchcare

Matchcare
 

Omschrijving van de organisatie

Matchcare maakt employability en re-integratie succesvol. Wij ondersteunen overheden, bedrijfsleven en individuen met innovatieve oplossingen en diensten op het gebied van

  • employability
  • HR applicaties
  • outplacement
  • re-integratie
  • klantmanagement
  • werving en selectie

Dat doen we door de mogelijkheden van de werkzoekende en de werknemer die van baan willen veranderen inzichtelijk te maken, en deze af te zetten tegen de mogelijkheden op de interne en externe arbeidsmarkt. Daarbij zoeken we altijd naar de juiste koppeling tussen competenties en voorkeuren van personen, actuele arbeidsmarktsituatie en de acties die nodig zijn om dit te realiseren. Onze employability- en re-integratieadviezen baseren we op de beste loopbaan- en competentietesten enerzijds en volledig zicht op de arbeidsmarkt anderzijds. We maken gebruik van de nieuwste informatietechnologie en applicatieservice via internet en we implementeren deze in uw organisatie. Hierdoor zijn onze instrumenten voor u 24 uur per dag beschikbaar.

Alle producten en diensten die wij aanbieden worden in eigen beheer ontwikkeld. Een toegewijd team van ontwikkelaars en analisten zet zich continu in om uw cliënt- of personeelsgegevens inzichtelijk te maken en voor u te laten werken. Wij zijn een middelgroot bedrijf met zo'n 90 professionals en zijn sinds 1999 actief in deze markt.

Bij Matchcare werken specialisten met verschillende achtergronden op het gebied van employability en re-integratie. Onze consultants ondersteunen klantmanagers en personeelsfunctionarissen bij adviesgesprekken over de ontwikkeling van hun medewerkers en cliënten. Onze projectmanagers begeleiden de gewenste veranderingen en zorgen ervoor dat de producten en diensten die hiervoor nodig zijn, geïmplementeerd en geborgd worden in het werkproces van de organisatie.

De consultants zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen uit het WWB-bestand naar de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn opgeleid als loopbaanadviseur, arbeidsdeskundige en psycholoog. Zij hebben ruime ervaring in het blijvend inzetbaar maken van werkzoekenden, waarbij de focus ligt op de zelfredzaamheid van de kandidaten. Ze ondersteunen hen ook in het proces van zelfanalyse, arbeidsmarktoriëntatie en arbeidsmarktbenadering. Daarnaast trainen ze kandidaten en klantmanagers in het voeren van selectie- en netwerkgesprekken. Voor werknemers die van baan willen veranderen, maken ze diagnoses en zorgen ervoor dat ze (alsnog) op de juiste werkplek terecht komen.

De projectmanagers zorgen er voor dat de gewenste employability en re-integratie gewaarborgd wordt. Dat doen ze door het implementeren van de Matchcare werk- en begeleidingsmethodiek en de bijbehorende softwareproducten.