InCtrl
 

Omschrijving van de organisatie

Wij werken vanuit een 'levenslange' visie! Een leven lang leren.

Werk- en levenservaring wordt continue uitgebouwd, elke dag opnieuw. De manier waarop mensen hun werk uitvoeren, wordt beïnvloed door deze ervaringen die zowel beroepsmatig als persoonlijk van aard zijn. Door het zichtbaar maken van deze ervaringen, zal voor verschillende partijen, - werkgevers, werknemers en werkzoekenden – een goed beeld ontstaan van de kennis en vaardigheden waarover men beschikt.

Met behulp van dit overzicht worden sollicitaties eenvoudiger en ontstaan er mogelijkheden voor ontwikkeling door middel van scholing of werk. Zo werkt ieder individu en organisatie mee aan een leven lang leren!

Wij willen werkervaring zo optimaal mogelijk in beeld brengen, zodat deze werkervaring beter benut wordt op de arbeidsmarkt en de scholingsmarkt.