Servicecentrum Limburg Competent

Servicecentrum Limburg Competent
 

Omschrijving van de organisatie

Het Servicecentrum Limburg Competent (SLC) is een samenwerkingsverband van de Open Universiteit (OU), de ROC’s  Arcus en Leeuwenborg en Zuyd Hogeschool. De doelstelling van het SLC is het bieden van oplossingen aan werkgevers (en werknemers) bij al hun vragen op (strategisch) HR gebied.

Wij zien in deze tijd dat steeds meer organisaties kiezen voor flexibel inzetbaar personeel of door bezuinigingen gedwongen worden afscheid te nemen van personeel. Medewerkers stromen mede daardoor sneller door naar andere functies en voor sommigen is het goed als ze uitstromen. Vooral bij deze laatste categorie zien wij verrassend vaak dat men bij deelname aan mobiliteitstrajecten pas gaat beseffen dat men veel meer kan dan men denkt. Het gevolg is een verfrissende carrièreswitch waar iedereen beter van wordt.

Voor de medewerkers die doorstromen spelen  vraaggestuurde opleidingstrajecten een belangrijke rol. Organisaties stuiten op vragen als: welke trajecten bestaan er?;  Sluiten die goed aan op het beoogde doel?;  Wie biedt die dan aan?; Wie kan het maatwerk bieden dat ik wil?; Welke kosten zijn daar mee gemoeid?;  Bestaan er subsidiemogelijkheden?

Kortom, bent u op zoek naar vraaggestuurde maatwerktrajecten of mogelijkheden om uw personeel flexibeler in te zetten of vraagt u zich af hoe u beweging krijgt in uw bestaande personeelsbestand? Wilt u in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen of goed werkgeverschap uw medewerkers begeleiden van werk naar werk? Binnen of buiten uw organisatie? Dan is het Servicecentrum Limburg Competent uw partner.