Wise up Consultancy

Wise up Consultancy
 

Omschrijving van de organisatie

Met advies en ondersteuning biedt Wise up Consultancy al jaren op maat gesneden oplossingen voor vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs. Wise up is een innovatief adviesbureau, dat bij maatschappelijke organisaties bekend staat als een betrokken en betrouwbare partner. De inhoudelijk deskundige adviseurs, proces- en projectmanagers zijn professioneel en stellen zich dienstverlenend op. We hebben uitgebreide kennis en ervaring met het werkveld van alle partijen: gemeenten, werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen. Wij zijn inzetbaar voor al deze partijen voor een veelheid aan werkzaamheden zoals projectmanagement, advies en onderzoek.

 

Onze ervaringen met e-portfolio

Die ervaring is eind 2009 begonnen met de oprichting van het Employability Platform Limburg waarbij partijen samenkwamen die bij wilden dragen aan de ontwikkeling van e-portfolio’s bij bedrijven en in het onderwijs. Wise up fungeerde namens de Provincie Limburg als lid en adviseur. Zo kwamen we in aanraking met Brainport Development en zijn we vanaf het eerste moment betrokken geweest bij het schrijven van het projectvoorstel Let’s Connect en het zoeken naar partners. Let’s Connect heeft tot doel het gebruik van e-portfolio’s bij bedrijven te stimuleren en op regionale schaal meer inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt. Wise up is namens de Provincie Limburg projectleider Let’s Connect samen met Brainport Development.

In Limburg zijn wij projectleider van het mobiliteitscentrum voor de jeugdzorg waar boventallige medewerkers van diverse jeugdzorginstellingen van werk naar werk worden begeleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van e-portfolio’s voor alle kandidaten in dit mobiliteitscentrum. Het platform dat we hiervoor gebruiken is het Regionaal TransitieCentrum http://www.rtc-empower-limburg.nl/.

Wij hebben ons de afgelopen jaren door onze ervaringen gespecialiseerd in het leiden van projecten rondom de implementatie van e-portfolio’s voor diverse partijen. Wij kunnen partijen uitstekend adviseren en ondersteunen bij alles wat komt kijken bij het succesvol implementeren van e-portfoliosystemen.  

Doelgroep van het bedrijf
Wise up richt zich op projectmanagement, advies en onderzoek voor:

- overheid

- onderwijs

- zorg

- samenwerkingsverbanden

- bedrijfsleven en ICT

 

Contact gegevens

Het team van Wise up bestaat uit 4 enthousiaste medewerkers:

Inge Willems: directeur-eigenaar van Wise up. Inge is enthousiast over haar vakgebied en weet dit ook over te brengen op klanten. Ze heeft een groot analytisch en probleemoplossend vermogen maar is vooral ook praktisch werkend zodat klanten echt het gevoel hebben verder te komen. Zij is gespecialiseerd in arbeidsmarktadvies, levert oplossingen en argumenten aan. Ook heeft zij veel energie om mensen bij elkaar te brengen, te binden en bruggen te bouwen. Haar achtergrond betreft werk bij Arbeidsvoorziening en de Industriebond FNV. Inge.willems@wiseup.nl

Ellen van Deursen: consultant bij Wise up. Ellen is een snelle denker en een optimist. Met veel enthousiasme en gedrevenheid treedt ze haar taken, collega’s en opdrachtgevers tegemoet. Ze houdt ervan zich in onderwerpen te verdiepen en te bedenken hoe nieuwe ideeën in concrete werkprocessen kunnen worden omgezet. Ze heeft een handson-mentaliteit en houdt zich goed aan afspraken. Haar achtergrond is werk in het onderwijs en in de jeugdzorg. Ellen.van.deursen@wiseup.nl

Maartje Geenen: consultant bij Wise up. Maartje is gespecialiseerd in projectmanagement en communicatie. Ze heeft een brede interesse en vindt het leuk om maatschappelijk relevant bezig te zijn. Verder heeft ze een goed ontwikkeld analytisch denkvermogen. Het doen van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek behoort tot haar kwaliteiten. Daarnaast is ze organiserend sterk, communicatief en redactioneel vaardig en enthousiast. Maartje.geenen@wiseup.nl

Guus Fonteijn: senior-consultant bij Wise up. Hij is een zelfverzekerd en doelgericht persoon die zich manifesteert als een vernieuwer, kartrekker, en organisator. Hij is communicatief sterk en kan zijn opvattingen mondeling en schriftelijk goed overdragen en bediscussiëren waarbij er toch voldoende ruimte voor de ander wordt gelaten. Door zijn praktijkervaring beschikt hij over een ruime managementerva­ring en kennis van het bedrijfsleven, arbeidsverhoudingen, vakopleidingen, marketing en publiciteit. Zijn achtergrond is werk bij de Industriebond FNV en oprichter van FNV Zelfstandige Bondgenoten. Guus.fonteijn@wiseup.nl

www.wiseup.nl / Voor specifieke informatie over onze ervaringen met e-portfolio, klik hier.