LDC
 

Omschrijving van de organisatie

Mensen duurzaam op de juiste plek

LDC werd begin jaren 90 opgericht door de ministeries van OC&W, Sociale Zaken, Economische Zaken, Landbouw en Visserij en Arbeidsvoorziening. Inmiddels is LDC een modern en landelijk werkend ICT bedrijf dat innovatieve online loopbaaninstrumenten ontwikkelt voor professionals en cliënten op het gebied van HRM, re-integratie, loopbaan- en studieoriëntatie.

Of het nu gaat om medewerkers vitaal en gemotiveerd in te zetten, het voorkomen van schooluitval of ondersteuning bij de (her)oriëntatie op werk: onze instrumenten en unieke databases ondersteunen u hierbij en sluiten volledig aan bij de trend van een toenemende eigen verantwoordelijkheid voor ‘een leven lang leren, werken en ontwikkelen’. Niet voor niets is ons motto: ‘Mensen duurzaam op de juiste plek’.

Online oriëntatie op de opleidings- en arbeidsmarkt

In de loop der jaren heeft LDC verschillende online loopbaantools ontwikkeld die scholieren, studenten, werkenden en werkzoekenden begeleiden naar een passende studie of baan.

Al onze instrumenten zijn online en flexibel inzetbaar. Ze omvatten alle fasen van het loopbaan- of studiekeuzeproces en zijn zowel proactief (preventief) als actief (probleemoplossend) inzetbaar. Bovendien is er een directe koppeling met onze eigen beroepen- en opleidingendatabase, alsmede een directe koppeling met honderdduizenden actuele vacatures.

Unieke beroepen- en opleidingendatabase met directe koppeling naar vacatures

In haar 20-jarig bestaan heeft LDC continue gewerkt aan Nederlands grootste opleidingen- en beroependatabase. In deze database zijn o.a. opgenomen: alle beroepen in Nederland (ruim 2.300 beroepen en 12.000 functienamen), 2.200 opleidingen (mbo, hbo en wo) en meer dan 18.000 cursussen. Met één muisklik zijn per beroep dagelijks de actuele vacatures (landelijk en regionaal) te zien, meer dan 200.000 momenteel.

Onze ervaring en consultancy

Onze adviseurs zijn een goede gesprekspartner als het gaat om loopbaanvraagstukken in verschillende branches. Wij werken en ontwikkelen op dit moment voor de overheid, de zorgsector en het onderwijs. Daarnaast zijn en blijven wij zeer actief op het terrein van re-integratie en HRM in het algemeen.

Naast implementatie van onze standaard instrumenten kunnen we u ook maatwerk bieden, precies afgestemd op de loopbaan- of mobiliteitsvragen in uw organisatie cq. mobiliteits-/vitaliteitscentrum.