Cinop
 

Omschrijving van de organisatie

CINOP is een internationaal adviesbureau voor leer- en ontwikkelingsvraagstukken in de driehoek overheid-onderwijs-arbeidsmarkt.

Met ongeveer 100 consultants werken wij aan duurzame oplossingen en innovatie voor opleiders, organisaties en overheden.

Ons werk omvat advies, instrumentontwikkeling, programmamanagement, training & professionalisering, onderzoek & monitoring.

De kernthema's waarop CINOP actief is zijn: employability & mobiliteit, participatie & integratie en kwaliteit van beroepsopleidingen.

Afgelopen 15 jaar hebben wij honderden opdrachtgevers mogen ondersteunen en talloze projecten succesvol uitgevoerd.

Klanten zijn onderwijsinstellingen, ministeries, platform/koepelorganisaties, brancheorganisaties, sociale partners en het bedrijfsleven.