Privacyverklaring

De Stichting ePortfolio Support (StePS) biedt belangstellenden de mogelijkheid via deze website een eigen e-portfolio aan te maken. StePS respecteert daarbij de privacy van de gebruiker en houdt zich bij de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

StePS verzamelt persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het invullen van een e-portfolio. Door het aanmaken en vullen van een e-portfolio geeft u StePS toestemming uw persoonsgegevens op te slaan in een omgeving die adequaat is beveiligd.

StePS verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij StePS daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.