In het onderwijs heeft het ePortfolio sinds 2000 een steeds grotere plaats ingenomen

Zowel in het VO en MBO als in het HO wordt door leerlingen/studenten steeds meer gebruik gemaakt van een ePortfolio.
Door de toenemende aandacht voor competentiegericht leren en een steeds grotere zelfstandigheid van het individu is er belangstelling om multimediale gegevens te verzamelen op een locatie. De leerling/student kan zo zijn reeds behaalde prestaties (vaardigheden, competenties), zijn persoonlijk ontwikkelings/activiteiten plan (POP/PAP), zijn huidige resultaten, zijn reflecties en ontvangen feedback beheren en aan anderen tonen.

De stichting Kennisnet heeft in 2007 en 2008 enkele pilots laten uitvoeren om ervaringen op te doen met de uitwisselbaarheid.

Binnen het hoger onderwijs neemt het ePorfolio gebruik ook sterk toe. In het HBO heeft nu 40-60% van de studenten een ePortfolio.

In het universitair onderwijs is dat bij de lerarenopleidingen 90%. Bij de medische opleidingen wordt bijna overal op dit moment druk geëxperimenteerd. En in de traditionele onderzoeksrichtingen zien we nu 5-10% van de studenten die gedurende hun bachelor of materopleiding ook een portfolio opbouwen.

SURFFoundation (de overkoepelden organisatie in NL op het terrein van IT in het onderwijs ) heeft sinds 2004 een special interest groep SURF NL Portfolio, die als taak heeft kennis te verzamelen, te verspreiden en op te bouwen. Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd (i.s.m. Kennisnet) en is er een portfolio-website waar kennis gedeeld wordt. Ook zijn er meerdere onderzoeken opgestart en publicaties uitgegeven.

Een bruikbaar overzichtswerk van best practices etc. is Stimulating Lifelong Learning, the ePortfolio in Higher Education.