Toepassing ePortfolio bij werving en selectie

De commerciële intermediairs (uitzendbureaus, outplacementbureaus, reïntegratiebedrijven, payrolbureaus) en de publieke arbeidsbemiddelaars (Werkbedrijf UWV, Sociale diensten, WSW-bedrijven) ervaren in hun praktijk de volgende uitdaging: hoe dragen wij een kandidaat voor die zo precies mogelijk aansluit bij de wensen van de werkgever. Hoe bereiken we dat de kandidaat zich tijdens de sollicitatie met zelfvertrouwen presenteert? En hoe voorkomen wij cv-fraude in het bemiddelingsproces?

Het resultaat van de voordracht is sterk bepalend voor het opbouwen en behouden van de relatie met de werkgever.

Het is dus heel belangrijk dat de bemiddelaar zo precies mogelijk in beeld heeft wat de werkgever zoekt en wat de kandidaat "meebrengt".

De grootste kans op slagen bestaat indien de werkgever erin slaagt een functieprofiel te leveren in een terminologie die aansluit bij het persoonlijk, opleidings- en werkervaringsprofiel van de kandidaat. Een nauwkeurige omschrijving in competentietermen (vaardigheden, houding en gedrag) is daartoe essentiëel, aan beide kanten.

De bemiddelaar kan de werkgever daarbij helpen. En de bemiddelaar zal trachten ook de kandidaat op deze aspecten zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van gevalideerde competentietesten. Daarmee kan bovendien ook nog eens het zelfvertrouwen van de kandidaat worden versterkt. Dat is vooral belangrijk voor diegenen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Door transparant te maken van wat mensen wèl kunnen voelen die zich sterker in hun schoenen staan.

Maar het proces gaat veel sneller, nauwkeuriger en betrouwbaarder indien zo veel mogelijk gegevens van de kandidaat reeds (electronisch) voorhanden zijn. En (voor-)ingevuld door aan betrouwbaarheid gebonden instanties als opleidingsinstellingen, de Informatie Beheer Groep (diploma's) , EVC-instellingen (ervaringscertificaten) de Gemeentelijke basisadministratie (voor naam / adres / woonplaats), en voormalige werkgevers, voormalige bemiddelaars etc.

Heel belangrijk is dan dat er een betrouwbaar electronisch gegevenstransportsysteem bestaat dat de gegevens ( die zijn en blijven opgeslagen bij de instantie die daarvoor verantwoordelijk is) bij opvraag snel bijeenbrengt in het persoonlijk ePortfoliosysteem, waarvan de werkzoekende eigenaar is. Het is daarbij de werkzoekende zelf die bepaalt welke gegevens mogen worden ingezien. De werkzoekende kan ook zelf informatie toevoegen.