Leerling, Student, Werknemer:
Wat heb ik aan een ePortfolio?

Een ePortfolio is een uitgebreid c.v. op de computer dat je zelf kunt invullen (ook met video's e.d.) en dat in de toekomst automatisch wordt gevuld met gegevens die bij overheidsinstellingen en werkgevers over jou bekend zijn (adres, diploma's, getuigschriften, etc.). Alleen jij bepaalt wie het mag inzien.

Diverse scholen en sommige werkgevers hebben al een portfolio (hard copy) gebouwd voor hun leerlingen c.q. werknemers. Er is ook al portfoliosoftware beschikbaar.

Wat heb ik er aan?

 • Daarmee heb ik snel en overzichtelijk bij de hand wat ik te bieden heb, met de bewijzen erbij.
 • Daarmee kan ik aan werkgevers aantonen:
  • welke talenten ik heb, zoals blijkt uit onafhankelijke testen;
  • wat ik wél zou kunnen als ik de kans kreeg;
  • wat ik nog méér kan, naast mijn beroep;
  • wat ik heb bewezen te kunnen: getuigschriften, foto's en dergelijke;
  • mijn school- en studieresultaten: rapporten, diploma's, werkstukken, stages
 • Daarmee kan ik voor mezelf duidelijk maken:
  • waar mijn mogelijkheden liggen;
  • welke beroepen ik ook aan zou kunnen;
  • waaraan ik zou moeten werken om mijn inzetbaarheid te behouden of om verder te komen
 • Daarmee sta ik sterker om bij mijn werkgever te bepleiten:
  • mijn prestaties te meten en vast te leggen;
  • mijn bekwaamheden ("competenties") van tijd tot tijd te laten meten;
  • mij de kans te geven mijn inzetbaarheid te verbeteren (in het bedrijf, maar ook voor het geval ik ooit naar ander werk zou moeten omzien)