Het laatste nieuws

Presentaties 10 juni beschikbaar

Op 10 juni 2011 is de bijeenkomst NTA 2035 E-portfolio in de praktijk gehouden bij NEN. De presentaties die daar gegeven zijn kunt u nu online bekijken

Lees verder

ABU Ledenvergadering 7 juni

StePS is uitgenodigd voor een presentatie over ePortfolio op de Algemene Ledenvergadering van de ABU van 7 juni

Lees verder

Redesign UWV

UWV gaat in het kader van de bezuinigingsoperatie "Redesign UWV" opnieuw kijken naar de mogelijkheden die invoering en gebruik van ePortfolio kunnen bieden voor nauwere samenwerking tussen publieke en private dienstverleners op de arbeidsmarkt.

Lees verder

SETU

Op donderdag 8 september in Nieuwegein (NBC) een SETU-congres gehouden in samenwerking met programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV).

Lees verder

Succesvol plugfest eportfolio 19 april

Op 19 april organiseerden Kennisnet en NEN en een zeer succesvol ePortfolio Plugfest.

Lees verder

NTA 2035 E-portfolio NL: nieuwe versie in aantocht.

In de komende maanden zal de NEN een nieuwe versie van de afspraak NTA 2035 E-portfolio NL publiceren met daarin een aantal technische correcties.

Lees verder

StePs was erbij, SZW congres

In het World Forum in Den Haag vond op 28 maart 2011 het congres Arbeidsmarkt 2020,veranderende paradigma's, plaats.

Lees verder

Calibris, ePortfolio bouwen aan Kennis

Calibris heeft de huidige stand van ontwikkeling en toepassing van het e-portfolio in kaart gebracht. Op de website van Calibris is het rapport te donwloaden

Lees verder

Succesvolle Lunchbijeenkomst 8 dec.'10 op Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Stichting heeft op woensdag 8 december 2010 bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een geslaagde lunchbijeenkomst gehad. Er was een uitwisseling tussen de ambtenaren en de aanwezigen vanuit de StePS community over ePortfolio als arbeidsmarktinstrument.

Lees verder
« 1 2 3 4 » »|