ABU Ledenvergadering 7 juni

Gepubliceerd op 30 mei 2011

StePS is uitgenodigd voor een presentatie over ePortfolio op de Algemene Ledenvergadering van de ABU van 7 juni

StePS is uitgenodigd voor een presentatie over ePortfolio op de Algemene Ledenvergadering van de ABU van 7 juni. Theo Mensen, lid van het StePS-bestuur, zal de uitzendorganisaties vooral informeren over de mogelijkheden om door invoering en gebruik van ePortfolio een meer doelmatige bedrijfsvoering en een meer doeltreffende dienstverlening aan burgers en bedrijven te realiseren.