Calibris, ePortfolio bouwen aan Kennis

Gepubliceerd op 2 maart 2011

Calibris heeft de huidige stand van ontwikkeling en toepassing van het e-portfolio in kaart gebracht. Op de website van Calibris is het rapport te donwloaden

E-portfolio, Bouwen aan kennis

Door vergrijzing en ontgroening ontstaat de komende jaren structurele krapte op de arbeidsmarkt. Echter door dezelfde vergrijzing zal de zorgvraag alleen maar toenemen. Op basis van deze ontwikkelingen wordt het voor veel organisaties in de sectoren van Calibris een uitdaging om nu en in de toekomst over voldoende mensen met de juiste competenties te beschikken. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is er de laatste tijd steeds meer aandacht voor mobiliteit, employability en de inzetbaarheid van mensen.

Het e-portfolio
Veel partijen zijn op zoek naar instrumenten om de arbeidsmobiliteit en de inzetbaarheid van mensen te vergroten. Het e-portfolio is één van de instrumenten die hier een bijdrage aan kan leveren. Calibris heeft hier onderzoek naar gedaan en de huidige stand van ontwikkeling en toepassing van het e-portfolio in kaart gebracht. Het project E-portfolio is geïnitieerd om een zinvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 'employability' en een Leven Lang Leren binnen de sectoren Zorg, Welzijn en Sport.

Resultaten
De opgedane kennis en inzichten zijn op verschillende wijze gepresenteerd en gedeeld met de achterban van Calibris. Er is een animatie ontwikkeld die door middel van beelden duidelijk maakt wat de mogelijkheden zijn van een e-portfolio voor Zorg, Welzijn en Sport. Een aanvulling en verdieping hierop vindt u in de bijgevoegde rapportage. De opgedane kennis en inzichten zijn van belang voor betrokkenen binnen de sectoren Zorg, Welzijn en Sport, maar ook daarbuiten.

Klik hier voor de animatie

[Bron]