Proefschrift Jorrick Beckers:"With a little help from my e-portfolio"

Gepubliceerd op 28 december 2016

Op 9 december 2016 heeft Jorrick Beckers in de Aula van de Universiteit Maastricht met succes zijn proefschrift "With a little help from my e-portfolio" verdedigd. Het is een uitermate boeiend verslag van zijn onderzoek naar het succesvolle gebruik van e-portfolio ter ondersteuning van zelfsturend leren in het middelbaar beroepsonderwijs.

Op 9 december 2016 heeft Jorrick Beckers in de Aula van de Universiteit Maastricht met succes zijn proefschrift "With a little help from my e-portfolio" verdedigd. Het is een uitermate boeiend verslag van zijn onderzoek naar het succesvolle gebruik van e-portfolio ter ondersteuning van zelfsturend leren in het middelbaar beroepsonderwijs.

Ten behoeve van zijn onderzoek heeft de promovendus het elektronisch ontwikkelportfolio PERFLECT gemaakt, dat in principe kan worden ingezet in elke mbo-opleiding waarin met landelijke kwalificatiedossiers gewerkt wordt. Op https://ajet.org.au/index.php/AJET/article/view/2528 is een artikel te vinden over het ontwerp en de implementatie van een e-portfolio voor het ondersteunen van studenten bij het leren van vaardigheden voor zelfgestuurd leren.

Op https://www.youtube.com/watch?v=PSj081VSMFA is een korte presentatie van Jorrick Beckers te vinden.

Het aanleren van vaardigheden voor zelfgestuurd leren is essentieel voor Leven Lang Leren (LLL) en in feite voor elke leeromgeving waarin een beroep wordt gedaan op zelfsturingsvaardigheden. Het onderzoek levert opnieuw bewijs voor de stelling dat door het gebruik van e-portfolio studenten hun vaardigheden voor zelfgestuurd leren effectiever ontwikkelen en de intrinsieke motivatie om te leren toeneemt.

Nieuw aan dit onderzoek is dat het laat zien dat dit effect ook kan worden bereikt door het beantwoorden van reflectieve vragen in het e-portfoliosysteem, zodat de coaching door docenten efficiƫnter kan worden ingericht. Cruciaal is dat e-portfolio's aansluiten bij onderwijsroutines. Wat ook blijkt is dat studenten een bepaalde mate van autonomie nodig hebben om hun intrinsieke motivatie optimaal te benutten, terwijl docenten voldoende begeleiding moeten bieden om nieuwe vaardigheden efficiƫnt te kunnen aanleren.

Op basis van dit onderzoek krijgen ontwikkelaars van e-portfoliosystemen het advies om gebruikers in ieder geval mogelijkheden te bieden voor het zelf beoordelen van leertaken, het zelf formuleren van verbeterpunten en het zelf selecteren van nieuwe leertaken en er voor te zorgen dat de ondersteuning adaptief is.