Bezoek het Regionaal ePortfolio Symposium van StePS, DUO en RBO op 4 juni in Groningen!

Gepubliceerd op 16 mei 2014

Doel van deze regionale bijeenkomst is het informeren en inspireren van iedereen die in het noorden van Nederland betrokken is of graag betrokken wil worden bij de meest recente initiatieven en projecten gericht op invoering en gebruik van ePortfolio.

De Stichting ePortfolio Support organiseert in samenwerking met het Nationaal Europass Centrum | DUO en RBO het Regionaal ePortfolio Symposium over invoering en gebruik van ePortfolio in het Noorden.

Wanneer? Woensdag 4 juni 2014, 12:00- 17:00 uur
Waar? Paviljoen van DUO|Europass, Kempkensberg 12, 9722 TB in Groningen

Samen met partners en sponsoren zet de Stichting ePortfolio Support (StePS) zich in voor het streven om het talent van iedereen die tot beroepsbevolking behoort of gaat behoren verder te ontwikkelen, optimaal in te zetten en inzetbaar te houden door te kunnen beschikken over een ondersteunend persoonlijk informatiesysteem, een eigen ePortfolio.

Voor wie wordt deze bijeenkomst georganiseerd?

Het is een informatiebijeenkomst voor iedereen die kennis willen nemen van de beste praktijkvoorbeelden en ePortfolio-initiatieven in de eigen regio gericht op behoud van vakmanschap, bevordering van inzetbaarheid, aanpassingsvermogen en mobiliteit en om knelpunten in de regionale arbeidsmarkt te voorkomen. Deze bijeenkomst is ook van belang voor iedereen in deze regio die op de hoogte wil blijven van de bijzonder snelle ontwikkelingen in het gebruik van persoonlijke gegevens in zowel bestaande als nieuwe vormen van elektronische dienstverlening in opleiding en beroepspraktijk.

Door optimaal gebruik te maken van de door huidige en toekomstige werknemers in een ePortfolio verzamelde leer- en werkervaringen kunnen publieke en private dienstverleners iedere leerling, student, werknemer en werkzoekende veel sneller, veel efficiënter en veel doeltreffender voorbereiden op voortdurende veranderingen en nieuwe uitdagingen in de regionale arbeidsmarkt en beroepspraktijk.

Aanmelding

Heeft u belangstelling dan kunt u zich tot uiterlijk 30 mei a.s. aanmelden via deze website.

Op basis van aanmelding ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. Er zijn geen deelnamekosten.

Voor suggesties en aanbevelingen is er volop ruimte op deze pagina.

Bovendien kunt u voor discussiebijdragen ook terecht op het LinkedIn platform van StePS ePortfolio Support op http://www.linkedin.com.