Social innovation op de arbeidsmarkt: laat Nederland en Europa werken

Gepubliceerd op 3 september 2013

Achtergronden bij de lezing van prof. dr. Ton Wilthagen, ReflecT/Tilburg University, ter gelegenheid van de Opening van het Academisch Jaar op 2 september 2013

lezing_tonwilthagen.png

In het snel vergrijzende Europa, Nederland inbegrepen, is de arbeidsmarkt de achilleshiel geworden van onze economie, van onze welvaart, van onze werk- en inkomenszekerheid en van de sociale cohesie in de samenleving.

Het concurrentievermogen van onze bedrijven, en van de economie als geheel, zal sterk afhangen van de kwaliteit, de inzetbaarheid, de allocatie en de prestaties van ons menselijk kapitaal. Voor bedrijven is het van cruciaal belang op het juiste moment te kunnen beschikken over het juiste aantal werknemers met de juiste vaardigheden. Op dat punt lopen zij enorme risico’s. En deze behoeften kunnen en zullen sterk veranderen en variëren. Voor mensen is de arbeidsmarkt de belangrijkste distributeur van werk en inkomen. Werk is wellicht niet zaligmakend, maar het hebben van werk, betaald werk en het meedoen op de arbeidsmarkt bepaalt in hoge mate de maatschappelijke participatie en inclusie van een persoon. Bovendien heeft werk een intrinsieke waarde, het geeft zin en betekenis. Mensen kunnen via werk hun 'capabilities', hun mogelijkheden zoals de sociaal-filosofe Martha Nussbaum dat noemt, ontwikkelen, toepassen en versterken.

De arbeidsmarkt zou dus voor zowel mensen als bedrijven moeten werken. Toch is dat niet steeds zo. Een efficiënte arbeidsmarkt is niet per se een inclusieve arbeidsmarkt en andersom.

Klik hier om de lezing van Ton Wilthagen verder te lezen.