Gemist? Kijk nu naar de videoverslagen van de sprekers ‘De Burger Bediend’

Gepubliceerd op 14 mei 2013

Alle presentaties van die dag (190313) zijn opgenomen om ook de mensen die niet konden deelnemen aan deze inspirerende StePS Expertmeeting te informeren over wat er eraan bod is gekomen.

Hieronder in het programma van die dag de links naar de weergaven.

Veel kijkplezier

Programma 

12:45 - 12.50   Welkom en introductie SVB  
                       Marjolein van Everdingen 

12:50 - 13.00   Doelstelling 
                       Rens de Groot, bestuur Stichting ePortfolio Support,dagvoorzitter

13:00 - 13:30   De burger bediend 2005-2015  
                       Wouter Keller, voorzitter Commissie Keller en directeur Argitek 
                       Videoverslag  en Slideshow                    

13:30 - 14:00   Slimme diensten
                       Bert Uffen, directeur Bureau Keteninformatisering
                       Werk en Inkomen
                       Videoverslag  en Slideshow    

14:00 - 14:30   De digitale markt van arbeid
                       Jeroen Pepers, directeur A+O Fonds Gemeenten
                       Videoverslag en Slideshow

14:30 - 15:00   User controlled Personal Data Management
                       Jacques Bus, secretaris-generaal Digital Enlightenment Forum  en directeur PI-Lab 
                       Videoverslag en Slideshow

15:15 - 15:45   ePortfolio als moderne ledenservice
                       Marcel Hulsegge, CNV Vakmensen
--deze presentatie kwam ivm spoedeisende pensioenonderhandelingen te vervallen--

15:45 – 16:15   Open Standaarden en het “pas-toe-of-leg-uit”-regime
                      
Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter Forum Standaardisatie
                       Videoverslag en Slideshow

16:15 – 16:30   Samenvatting en Conclusies
                       Videoverslag

Next StePS
Het doel van de bijeenkomst was "om acties te benoemen, die nodig zijn om de burger beter te bedienen". Daarbij denkt StePS aan een actueel vervolg op 'De burger bediend', het invloedrijke advies van de voormalige Commissie Keller (2005).

Al in de voorbereiding bleek er bij experts steun gevonden te kunnen worden voor dit idee. In de presentaties en discussie bleek tevens de onverminderde noodzaak en urgentie om veel beter gebruik te maken van de huidige mogelijkheden. Om succesvol te zijn moet gebruik worden gemaakt van de “lessons learned” bij technisch en organisatorisch betrekkelijk complexe projecten zoals de implementatie van de Wet eenmalige gegevensuitvraag en invoering van het Digitaal Klantdossier. De keten wordt tegenwoordig veel beter bediend dan vroeger, maar ondanks de retoriek staat de burger nog steeds niet centraal. Er werden legio voorstellen gedaan om de individuele burger beter te bedienen. Voorstellen waarmee diverse stakeholders direct aan de slag zouden kunnen.