De Burger Bediend, een inspirerende StePS Expertmeeting

Gepubliceerd op 24 maart 2013

Dankzij de inzet van de door StePS uitgenodigde sprekers en deelnemers en de gastvrijheid van de Sociale Verzekeringsbank kon de bijeenkomst van 19 maart 2013 uitgroeien tot een inspirerende en indrukwekkende expertmeeting.

De Burger Bediend

Inspirerende StePS Expertmeeting

Dankzij de inzet van de door StePS uitgenodigde sprekers en deelnemers en de gastvrijheid van de Sociale  Verzekeringsbank kon de bijeenkomst van 19 maart 2013 uitgroeien tot een inspirerende en indrukwekkende expertmeeting.

Next StePS
Het doel van de bijeenkomst was "om acties te benoemen, die nodig zijn om de burger beter te bedienen". Daarbij denkt StePS aan een actueel vervolg op 'De burger bediend', het invloedrijke advies van de voormalige Commissie Keller (2005).

Al in de voorbereiding bleek er bij experts steun gevonden te kunnen worden voor dit idee. In de presentaties en discussie bleek tevens de onverminderde noodzaak en urgentie om veel beter gebruik te maken van de huidige mogelijkheden. Om succesvol te zijn moet gebruik worden gemaakt van de “lessons learned” bij technisch en organisatorisch betrekkelijk complexe projecten zoals de implementatie van de Wet eenmalige gegevensuitvraag en invoering van het Digitaal Klantdossier. De keten wordt tegenwoordig veel beter bediend dan vroeger, maar ondanks de retoriek staat de burger nog steeds niet centraal. Er werden legio voorstellen gedaan om de individuele burger beter te bedienen. Voorstellen waarmee diverse stakeholders direct aan de slag zouden kunnen.

Hieronder in het programma de links naar de verschillende presentaties.
Van alle presentaties zijn videoverslagen gemaakt die binnenkort online komen te staan op het StePS YouTube-kanaal.

Programma 

12:45 - 12.50   Welkom en introductie SVB  
                       Marjolein van Everdingen 

12:50 - 13.00   Doelstelling 
                       Rens de Groot, bestuur Stichting ePortfolio Support,dagvoorzitter

13:00 - 13:30   De burger bediend 2005-2015  
                       Wouter Keller, voorzitter Commissie Keller en directeur Argitek 

13:30 - 14:00   Slimme diensten
                       Bert Uffen, directeur Bureau Keteninformatisering
                       Werk en Inkomen         

14:00 - 14:30   De digitale markt van arbeid
                       Jeroen Pepers, directeur A+O Fonds Gemeenten

14:30 - 15:00   User controlled Personal Data Management
                       Jacques Bus, secretaris-generaal Digital Enlightenment Forum  en directeur PI-Lab 

15:15 - 15:45   ePortfolio als moderne ledenservice
                       Marcel Hulsegge, CNV Vakmensen
--deze presentatie kwam ivm spoedeisende pensioenonderhandelingen te vervallen--

15:45 – 16:15   Open Standaarden en het “pas-toe-of-leg-uit”-regime
                      
Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter Forum Standaardisatie

16:15 – 16:30   Samenvatting en Conclusies

16:30 – 17:00   Netwerkborrel