Bevordering Participatie en Inzetbaarheid. "Een ePortfolio voor Iedereen!"

Gepubliceerd op 4 december 2012

Op maandag 10 december zijn gedeputeerde Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant en wethouder Huib van Olden van de gemeente 's-Hertogenbosch gastheer van het Nationaal ePortfolio Congres 2012, een initiatief van partners en sponsoren van de Stichting ePortfolio Support (StePS). Tijdens het congres wordt in 18 workshops volop aandacht besteed aan de beste praktijkvoorbeelden bij de invoering en het gebruik van ePortfolio in bedrijfsleven, beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.

Met inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland komen ook de nieuwste inzichten en initiatieven in moderne dienstverlening aan bod.

Doug Belshaw Van Mozilla presenteert het Open Badges initiatief om leer- en werkervaringen beter en sneller te kunnen benutten in school- en beroepsloopbaan. Jean-Pierre Deroo presenteert het recht op een persoonlijk ontwikkelplan voor iedereen in "Voorbeeld Vlaanderen".

Adriana Stel informeert over de eerste ervaringen met ePortfolioprojecten in de Flexbranche, Ton Wilthagen over ePortfolio als wapen in de crisis, Nico Westpalm van Hoorn over nut en noodzaak van ePortfolio als Open Standaard en Yvonne van Mierlo over inzet van ePortfolio om Participatie en Inzetbaarheid in de lokale en regionale arbeidsmarkt te bevorderen.

Veel praktijkvoorbeelden

In de afgelopen jaren is in scholen en bedrijven al volop geƫxperimenteerd met de uitwisseling van school- en beroepsloopbaangegevens via de elektronische snelweg om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, de efficiency van re-integratietrajecten en arbeidsbemiddeling te verhogen en het zoeken en vinden van nieuwe banen te vereenvoudigen.

Tijdens het Nationaal ePortfolio Congres worden door de deelnemers in plenaire bijeenkomsten en in 18 verschillende workshops lessen getrokken uit de ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan met invoering en gebruik van ePortfolio. Bijzonder aan het congres is dat alle deelnemers de gelegenheid krijgen hun eigen ePortfolio te maken om tijdens het congres te gebruiken en aan te vullen met informatie over persoonlijke competenties en kansen op de arbeidsmarkt.

Het congres sluit af met praktische en concrete aanbevelingen om de invoering te versnellen en het gebruik van ePortfolio verder te stimuleren.

Bent u er bij?

Toegang is gratis voor deelnemers. U kunt zich aanmelden via de congreswebsite www.nationaaleportfoliocongres.nl en via de congresbalie op de maandag.