Verslag StePS Expertmeeting 10 mei 2012 ePortfolio – Semantische Interoperabiliteit: Uitwisseling ePortfolio Gegevens,

Gepubliceerd op 7 juli 2012

Een tekst en videoverslag van de StePS Expertmeeting 10 mei 2012
ePortfolio – Semantische Interoperabiliteit: Uitwisseling ePortfolio Gegevens,
Bij Brainport Development in Eindhoven

De Stichting ePortfolio Support (Steps) organiseerde op woensdag 10 mei 2012 een expertmeeting om het vraagstuk omtrent semantische interoperabiliteit te bespreken.
Centraal stond de vraag: “hoe garanderen we uitwisseling van ePortfolio-gegevens zonder dat hierbij gegevens verloren gaan?”. Deze vraag is verwant aan de ePortfolio ‘business case’, welke gaat om het optimaliseren van de match van gevraagde arbeid met gekwalificeerd personeel (door het faciliteren van een kwalitatief betere aansluiting), en het minimaliseren van de vacatieduur en transactiekosten (door besparing op werving- en selectiekosten en uitkeringen en premies).
Er waren vier sprekers uitgenodigd, welke ieder een presentatie hielden vanuit hun eigen expertise.
Ruim 40 deelnemers waren aanwezig bij deze expertmeeting.

Programma

13:00-13:30         Inloop met koffie
13:30-13:40         Introductie door Theo Mensen, secretaris StePS.

13:45-14:05         Marius Monen, Brainport Development/Let’s Connect
Bedrijven in Brainport Regio vragen om uitwisselbare e-portfolio's

14:15-14:35         Dries Pruis, Kenteq
Ervaringen met uitwisseling van e-portfolio's

14:45-15:15         Erwin Folmer,  TNO/Universiteit Twente
Open standaarden: van syntactische naar semantische  standaarden voor employabilitydata
                          Jasper Roes, TNO
Setu en ePortfolio

15:20-15:50         Luk Vervenne, Synergetics
Fijnmazige semantiek voor employabilitydata. Naar grotere precisie in de informatieoverdracht bij gegevensuitwisseling.

16:00-16:15         Samenvatting bijdragen en discussie/conclusies.

Ronald Lievens van de Universiteit van Tilburg heeft een uitgebreid verslag geschreven met de highlights van de verschillende presentaties.

Harry Vaessen van Hogeschool Zuyd heeft video opnames gemaakt van de presentatie van Erwin Folmer en Jasper Roes van TNO.

Folmer is werkzaam bij TNO op de afdeling “Interoperabiliteit en Standaarden”. Hij heeft verschillende onderzoeken gedaan, waarbij verschillende oplossingen gecreëerd zijn.  Folmer introduceerde de bevindingen uit zijn proefschrift omtrent standaarden. Hij maakte hierin onderscheid tussen technische en semantische interoperabiliteit, en beschreef verschillende niveaus waarop dit mogelijk gemaakt kan worden. Allereerst door organisationele coördinatie-processen, vervolgens op het legale en politieke niveau (omtrent wetgeving en het bij elkaar brengen van partijen).

Het doel van StePS is om een stap verder te komen in de het uitwisselen van ePortfolio gegevens.
Deze middag heeft laten zien dat we daar nog een slag in te maken hebben.

Alle presentaties van StePS bijeenkomsten staan hier.

LinkedIN community ePortfolio Support
We nodigen u verder uit, mocht u nog geen lid zijn, om deel te nemen aan de Linked-In community ePortfolio Support. In deze online community wordt momenteel door meer dan 460 leden levendig gediscussieerd over ePortfolio aangelegenheden.