Nationaal ePortfolio Congres op 10-12-2012 in 's-Hertogenbosch.

Gepubliceerd op 5 juli 2012

Door de Stichting ePortfolio Support (StePS) wordt met steun van partners en sponsoren op 10-12-2012 wederom het Nationaal ePortfolio Congres georganiseerd.

Nationaal ePortfolio Congres op 10-12-2012 in 's-Hertogenbosch. Noteer het alvast in uw agenda enne... Zegt het voort!

Door de Stichting ePortfolio Support (StePS) wordt met steun van partners en sponsoren op 10-12-2012 wederom het Nationaal ePortfolio Congres georganiseerd. Doel van het congres NePC2012 is een breed publiek te bereiken om de ontwikkeling, invoering en het gebruik van ePortfolio te stimulieren met als doel om de inzet (arbeidsparticipatie) en inzetbaarheid (employability) te bevorderen van iedereen die tot de beroepsbevolking behoort of gaat behoren. 

Het programma is bekend en men kan zich nu inschrijven voor dit congres via de speciale congreswebsite