StePS Invitational Expertmeeting ePortfolio en Privacy, 28 mrt 2012, de presentaties staan online!

Gepubliceerd op 7 mei 2012

Stichting ePortfolio Support (StePS) organiseerde i.s.m. partners en sponsoren op 28 maart 2012 een expertmeeting over het Thema: ePortfolio - Bescherming Privacy en Digitale Identiteit

Tijdens het Nationaal ePortfolio Congres van 7 dec. 2011 hebben diverse experts, stakeholders en deelnemers gewezen op het grote belang van een veilige en betrouwbare uitwisseling van persoonsgegevens en bescherming van privacy.

Daarom staat dit onderwerp prominent op de Agenda 2012 van StePS. Ter voorbereiding van vervolgactiviteiten voor een brede doelgroep wordt gestart met een invitational expertmeeting waarvoor onderstaande sprekers en een aantal experts van stakeholders zijn uitgenodigd.
De doelgroep waren beleidmakers, ontwikkelaars en aanbieders van ePortfolio systemen. Ruim 40 personen namen deel.

Programma 13:00-17:30 uur

13:00-13:20 - Ontvangst

13:20-13:35 - Welkom en Introductie

Theo Mensen, secretaris Stichting ePortfolio Support (StePS), Marjolein van Everdingen, Sociale Verzekeringsbank (SVB)

13:35-13:50 - 10 Aandachtspunten voor ePortfoliosystemen op basis van de Wbp

Jan Peter Bergfeld, Stichting Inlichtingenbureau

13:50-14:10 - Bescherming Persoonsgegevens in het ePortfoliosysteem Milestones

Geert Klei, directeur OBA Milestones

14:10-14:30 - Privacy Implementatie Methode voor ePortfolio-aanbieders

Henk Fernald, FG Infodoc Privacy Management

14:45-15:15 - ePortfolio als Digitale Identiteit

Irma van der Ploeg, DigIdeas EU-Project Hogeschool Zuyd

15:15-15:45 - Privacy en Identiteit in Europese richtlijnen en programma's

Jacques Bus, Former Head of Unit Trust and Security, European Commission

15:45-16:15 - Privacy by Design-Proof of Concept ontsluiting Justitiële Gegevens

Rieks Joosten, ResearcherConsultant Information Security at TNO

16:15-16:30 - Trusted Architecture for Securely Shared Services: demo ePortfolio

Dries Pruis en Lex Polman, Informatiearchitecten Kenteq

16:30-16:45 - Conclusies en Besluit

Ton Wilthagen/Theo Mensen, StePS

16:45-17:30 - Netwerken/Hapje/Drankje

Inmiddels staan de presentaties van het Nationaal ePortfolio Congres 2011 online en zijn beschikbaar op de Stichting ePortfolio SlideShare.

Tijdens de inleiding door Marjolein van Everdingen is er nog verwezen naar een publicatie inzake virtuele identiteit. Van de Sociale Verzekeringsbank: http://www.svb.nl/Images/svb-conferentie2010-rapport-de-virtuele-identiteit.pdf

Artikel Privacy-aandachtspunten voor e-portfolioproviders
Tevens is er een artikel geschreven over Privacy-aandachtspunten voor e-portfolioproviders  door Jan Peter Bergfeld van  Stichting Inlichtingenbureau. Dit artikel is opgenomen in de kennisbank.

Het artikel gaat in op de belangrijkste privacy-aandachtspunten uit de algemene Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in relatie tot het e-portfolio, de gebruiker en de e-portfolioproviders.

LinkedIN community ePortfolio Support
We nodigen u verder uit, mocht u nog geen lid zijn, om deel te nemen aan de Linked-In community ePortfolio Support. In deze online community wordt momenteel door meer dan 440 leden levendig gediscussieerd over ePortfolio aangelegenheden.