Presentaties Nationaal ePortfolio Congres 2011 online!

Gepubliceerd op 31 januari 2012

Stichting ePortfolio Support (StePS) organiseerde i.s.m. partners en sponsoren op 7 december 2011 het Nationaal ePortfolio Congres 2011 voor ruim 320 belangstellenden. Inmiddels staat een groot deel van de presentaties van het Nationaal ePortfolio Congres 2011 online!

In het Nationaal ePortfolio Congres is veel aandacht besteedt aan praktijkervaringen van gebruikers van ePortfolio in bedrijfsleven en beroepsonderwijs. De organisatoren hebben een beeld geschetst van de huidige stand van zaken. Het congres heeft de deelnemers geïnspireerd en duidelijk gemaakt welke prioriteiten moeten gelden voor 2012.

De presentaties, videoverslagen en foto's staan online.

Dankzij de medewerking van de vele sprekers zijn alle presentaties die tijdens het Nationaal ePortfolio Congres op 7 december 2011 zijn gehouden beschikbaar op SlideShare.

Tevens zijn er videoverslagen gemaakt van alle plenaire sprekers en van het afsluitende debat over de aanbevelingen voor de toekomst. Deze zijn te zien op YouTube.

Van het congres is ook een fotoreportage met 215 foto's beschikbaar online.

Reactie en aanbevelingen voor de toekomst

Graag nodigen we u uit om alsnog uw reactie en aanbevelingen te posten op de congreswebsite van het Nationaal ePortfolio Congres. U kunt daar ook de reacties en aanbevelingen van de andere deelnemers vinden. Op basis van alle bijdragen zal StePS een verslag samenstellen met aanbevelingen voor de toekomst voor alle belanghebbenden en betrokken partijen.

LinkedIN community ePortfolio Support

We nodigen u verder uit, mocht u nog geen lid zijn, om deel te nemen aan de Linked-In community ePortfolio Support. In deze online community wordt momenteel door meer dan 440 leden levendig gediscussieerd over ePortfolio aangelegenheden.