Succesvolle Lunchbijeenkomst 8 dec.'10 op Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gepubliceerd op 8 december 2010

De Stichting heeft op woensdag 8 december 2010 bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een geslaagde lunchbijeenkomst gehad. Er was een uitwisseling tussen de ambtenaren en de aanwezigen vanuit de StePS community over ePortfolio als arbeidsmarktinstrument.

De presentaties werden verzorgd door

StePS: Theo Mensen en Marij Veugelers over Nut en noodzaak van ePortfolio en de Stichting
UWV: Govert Claus over UWV en e-portfolio: stand van zaken en plannen nabije toekomst
CNV: Jaap Jongejan over ePortfolio en de kwaliteit en inzetbaarheid van werknemers
en COLO: Will Seignette over ePortfolio en het functioneren van de huidige arbeids(deel)markten

Aan deze lunchbijeenkomst hebben behalve ambtenaren van het ministerie ook StePS-sponsors (Dactique, EVC Makelaar, OBA Milestones, Matchcare en UWV) deelgenomen.

Enkele uitspraken/impressies:

  • De animatie die Calibris onlangs heeft ontwikkeld geeft snel duidelijk aan waar het om gaat met e-portfolio in het onderwijs en arbeidsveld.
  • De E ┬ávan e-portfolio staat zowel voor elektronisch als ook voor employability.
  • Bij het thema eportfolio zijn veel stakeholders betrokken.
  • Portfolio is reeds al bekend in het onderwijs maar vindt nu ook zijn weg bij de UWV, bij Wajong jongeren, bij Defensie, bij de horeca sector. Er zijn projecten voor portfolio voor autistische jongeren.
  • Het is ook bruikbaar bij re-integratie en jeugdwerkeloosheid
  • Het blijft een middel, een hulpmiddel
  • Het Eporfolio moet er gewoon komen. De olievlekwerking is van belang.
  • Intersectorale mobiliteit is in de toekomst.
  • Veel bedrijfstakken zijn bezig om EVC en EVP diensten aan te bieden en maken gebruik van die kwalificatie structuur. Een idee is dat de kenniscentra eportfolio services aanbiedt.
  • Het gaat om duurzame inzetbaarheid.