ePortfolio for All! Column van Theo Mensen tijdens de Meurs Inspiratiemiddag

Gepubliceerd op 4 november 2011

ePortfolio for All! De column voor de Inspiratiemiddag van MeursHRM, 3 november 2011 te Den Haag.

Dames en heren, kent u Jetty Eugster? Mevrouw Eugster is de nieuwe burgemeester van Schijndel.  Wat een burgemeester is dat weet u waarschijnlijk wel. Waar Schijndel ligt, misschien niet? Het is een buurgemeente van ’s-Hertogenbosch, de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant. Wat Jetty voor mij zo bijzonder maakt, is dat ze beweert dat ze nooit burgemeester van Schijndel zou zijn geworden als ze geen ePortfolio had gehad.

Hoe werkt dat nou precies? Dat mevrouw Eugster mét haar ePortfolio wél burgemeester is geworden en zónder haar e-portfolio géén burgemeester zou zijn geworden… Over de impact van het hebben van een ePortfolio op loopbanen, daarover zijn de ePortfoliogeleerden voorlopig nog niet uitgepraat.

Hoe ontdekt iemand bijvoorbeeld bij zichzelf:”Eureka!… maar dat kan ik ook... Burgemeester van Schijndel worden!”
Daar kunnen we wel een paar verklaringen voor vinden.
Ten eerste: het inzicht begint volgens sommigen met het Oudgriekse aforisme ”Ken uzelf" (Grieks: γνῶθι σεαυτόν gnothi seauton), een wijsheid die volgens een reisverslag ook als een inscriptie is te vinden bij de ingang van de Tempel van Apollo in Delphi.  
Ten tweede: “Voorstellingen bepalen ons gedrag”,  zeggen anderen. Mevrouw Eugster droomde van deze baan en daarom is ze het geworden.  We hebben met als aanleiding het overlijden van Steve Jobs weer een collectieve opfriscursus gehad over deze wetmatigheid: ”Omdat de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, degenen zijn die het doen….…!”
Ten derde:  maar hoe wist Jétty nou dat ze “burgemeester” kon worden, want volgens sommigen is “burgemeester worden” geen “beroep” maar een “roeping”.  En als dat zo is, dan is het géén toeval, dan zit het níet in de genen, dat was het niet het resultaat van een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure om  de juiste man/vrouw op de beschikbare plaats te krijgen, níet het resultaat van een ‘rattenrace’, van een zorgvuldige matching op competenties, maar dan hebben de goden een stevige vinger in de pap…

Misschien is het wel zo dat het allemaal een béétje waar is: dat je jezelf moet kennen, dat je je moet kunnen voorstellen dat je iets kunt om iets te kunnen en dat je geluk moet hebben of een beetje geholpen moet worden door de Voorzienigheid.

Maar hoe het écht werkt,  daar kom je pas achter als je je eigen ePortfolio maakt en gaat gebruiken.
En dán zou je willen, dat iedereen het recht krijgt op een eigen ePortfolio: een ePortfolio for All. Omdat je daardoor jezelf en je eigen mogelijkheden veel beter leert kennen, de verschillende kansen op leren en werken veel sneller en beter leert zien als kansen die je zelf zou kunnen benutten of kansen die je zelf zou kunnen creëren omdat jij –naar jezelf kijkend in je ePortfolio- dat dúrft te denken.

Ik heb dus wel een vermoeden hoe Jetty Eugster aan het idee komt, dat het maken van een eigen ePortfolio er voor heeft gezorgd dat ze burgemeester van Schijndel is geworden.
Maar ik wil het zéker weten. En daarom ga ik op 7 december naar Den Bosch, naar het Nationaal ePortfolio Congres 2011. Want daar komt Jetty Eugster als ervaringsdeskundige ons vertellen hoe het zit.  Waar Den Bosch ligt? Ja, dat klopt, in de buurt van Schijndel.

 theo.jpg

  Theo Mensen,
  secretaris Stichting ePortfolio Support (StePS)
  directeur HRDS