SETU

Gepubliceerd op 30 mei 2011

Op donderdag 8 september in Nieuwegein (NBC) een SETU-congres gehouden in samenwerking met programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV).

Op donderdag 8 september in Nieuwegein (NBC) een SETU-congres gehouden in samenwerking met programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV). Tijdens het congres worden bezoekers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het digitaliseren van flexibele arbeid. Onder leiding van dagvoorzitter Erik Gerritsen, ambassadeur open standaarden en open source software, gaan verschillende sprekers in op onderwerpen als eFactureren, Digipoort, aanbestedingen en de rol van softwareleveranciers bij de adoptie van standaarden. Martin Harms, plaatsvervangend directeur UWV Werkbedrijf, zal een toelichting geven op de samenwerking tussen UWV en SETU bij het ontwikkelen van één standaard voor het elektronisch uitwisselen van vacatures.