Redesign UWV

Gepubliceerd op 30 mei 2011

UWV gaat in het kader van de bezuinigingsoperatie "Redesign UWV" opnieuw kijken naar de mogelijkheden die invoering en gebruik van ePortfolio kunnen bieden voor nauwere samenwerking tussen publieke en private dienstverleners op de arbeidsmarkt.

UWV gaat in het kader van de bezuinigingsoperatie "Redesign UWV" opnieuw kijken naar de mogelijkheden die invoering en gebruik van ePortfolio kunnen bieden voor nauwere samenwerking tussen publieke en private dienstverleners op de arbeidsmarkt.