Kennisbank

Hieronder vindt u de resultaten uit de categorie Inspiratie.

ePortfolio - Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

Dit rapport beschrijft de huidige stand van ontwikkeling en toepassing van het e-portfolio. Het rapport beschrijft de kennis die is opgedaan gedurende het onderzoek dat is uitgevoerd tijdens fase 1 "Verkennen en inventariseren, bouwen aan kennis" van het project e-portfolio binnen de Zorg Welzijn en Sport.

Lees verder

ePortfolio: Wat kan het? Wat kost het? Hoe werkt het?

Veel partijen zijn op zoek naar instrumenten om de inzetbaarheid en employability van mensen te verhogen. Het e-portfolio is één van de instrumenten die hier een bijdrage aan kan leveren. Calibris heeft de huidige stand van ontwikkeling en toepassing van het e-portfolio in kaart gebracht en is binnen haar sectoren gestart met het creëren van een gemeenschappelijke taal en een gedeeld referentiekader. De achterban van Calibris heeft hier positief op gereageerd. Voordat echter gestart kan worden met concrete toepassingen, dient een afgewogen keuze gemaakt te worden voor een passend instrument en een passende aanpak. Om deze keuze te kunnen maken is er behoefte aan inzicht in de mogelijkheden, modulen, functionaliteiten en kosten van enkele concrete instrumenten.

Lees verder

Privacy-aandachtspunten voor e-portfolioproviders

Jan Peter Bergfeld van Stichting Inlichtingenbureau heeft een artikel geschreven naar aanleiding van de StePS Privacy expertmeeting van 30 mrt 2012.
Het artikel gaat in op de belangrijkste privacy-aandachtspunten uit de algemene Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in relatie tot het e-portfolio, de gebruiker en de e-portfolioproviders.

Lees verder

StePS Expertmeeting ePortfolio en semantische operabiliteit , 10 mei 2012, een inhoudelijk verslag door Ronald Lievens

Een tekst verslag van de expertmeeting die op verzoek van StePS op 10 mei 2012 plaatsvond over semantische operabiliteit.

Lees verder

StePS Invitational Expertmeeting ePortfolio en Privacy, 28 mrt 2012, een inhoudelijk verslag door Ronald Lievens

Op initiatief van de Stichting ePortfolio Support (StePS) zijn op 28 maart 2012 verschillende partijen bij elkaar gekomen om het vraagstuk omtrent privacy & security omtrent e-portfolios te verkennen. Ronald Lievens, promovendus aan de Universiteit van Tilburg heeft een inhoudelijk verslag geschreven.

Lees verder

Wat is een ePortfolio en wat zijn de kansen?

Wat is een e-portfolio en wat zijn de kansen voor de Zorg, Welzijn en Sport. Rondom deze vragen heeft Calibris op dinsdag 30 November 2010 een workshop georganiseerd voor haar achterban. De animatie is ontwikkeld voor de workshop om deelnemers in korte tijd inzicht te geven in de mogelijkheden van het e-portfolio.

Lees verder