Privacy-aandachtspunten voor e-portfolioproviders

Jan Peter Bergfeld van Stichting Inlichtingenbureau heeft een artikel geschreven naar aanleiding van de StePS Privacy expertmeeting van 30 mrt 2012.
Het artikel gaat in op de belangrijkste privacy-aandachtspunten uit de algemene Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in relatie tot het e-portfolio, de gebruiker en de e-portfolioproviders.

"Een e-portfolioprovider moet invulling geven geven aan (onder meer) de bovengenoemde privacy-uitgangspunten zoals uitgewerkt in de Wbp. Door dit in de vorm van een privacyverklaring te gieten kan een e-portfolioprovider er niet alleen voor zorgen aan de verplichtingen van de Wbp te voldoen, het geeft de organisatie ook de kans om privacy(bescherming) als kwaliteitsaspect van de dienstverlening te presenteren.

De in dit artikel besproken aandachtspunten kunnen als richtsnoer worden gebruikt om een goede heldere en duidelijke privacyverklaring (privacy policy) op te stellen ten behoeve van gebruikers. Dit dwingt de leiding van de organisatie tot het maken van heldere keuzes."

Privacy-aandachtspunten voor e-portfolioproviders - Jan Peter Bergfeld (PDF)