ePortfolio: Wat kan het? Wat kost het? Hoe werkt het?

Veel partijen zijn op zoek naar instrumenten om de inzetbaarheid en employability van mensen te verhogen. Het e-portfolio is één van de instrumenten die hier een bijdrage aan kan leveren. Calibris heeft de huidige stand van ontwikkeling en toepassing van het e-portfolio in kaart gebracht en is binnen haar sectoren gestart met het creëren van een gemeenschappelijke taal en een gedeeld referentiekader. De achterban van Calibris heeft hier positief op gereageerd. Voordat echter gestart kan worden met concrete toepassingen, dient een afgewogen keuze gemaakt te worden voor een passend instrument en een passende aanpak. Om deze keuze te kunnen maken is er behoefte aan inzicht in de mogelijkheden, modulen, functionaliteiten en kosten van enkele concrete instrumenten.

 

Veel partijen zijn op zoek naar instrumenten om de inzetbaarheid en employability van mensen te verhogen. Het e-portfolio is één van de instrumenten die hier een bijdrage aan kan leveren. Calibris heeft de huidige stand van ontwikkeling en toepassing van het e-portfolio in kaart gebracht en is binnen haar sectoren gestart met het creëren van een gemeenschappelijke taal en een gedeeld referentiekader. De achterban van Calibris heeft hier positief op gereageerd. Voordat echter gestart kan worden met concrete toepassingen, dient een afgewogen keuze gemaakt te worden voor een passend instrument en een passende aanpak. Om deze keuze te kunnen maken is er behoefte aan inzicht in de mogelijkheden, modulen, functionaliteiten en kosten van enkele concrete instrumenten.

Drie e-portfolio's onderzocht
Van drie e-portfolio's is onderzocht: wat kan het? wat kost het? en hoe werkt het? Met drie prominent op de markt aanwezige leveranciers van e-portfolio's, Paragin, Matchcare en Dactique, zijn gesprekken gevoerd om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen.

Rapportage
In bijgaande rapportage vindt u de openbare resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Tevens is er een samenvatting toegevoegd die een beknopte weergave geeft van de belangrijkste bevindingen. Deze rapportage geeft u meer inzicht in de mogelijkheden rondom een modulair e-portfolio.