ePortfolio - Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

Dit rapport beschrijft de huidige stand van ontwikkeling en toepassing van het e-portfolio. Het rapport beschrijft de kennis die is opgedaan gedurende het onderzoek dat is uitgevoerd tijdens fase 1 "Verkennen en inventariseren, bouwen aan kennis" van het project e-portfolio binnen de Zorg Welzijn en Sport.

Het project E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport is geïnitieerd om een zinvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van "employability" en een Leven Lang Leren binnen de sectoren Zorg, Welzijn en Sport.

Dit zijn voor Calibris belangrijke aandachtsgebieden omdat door vergrijzing krapte op de arbeidsmarkt ontstaat terwijl dezelfde vergrijzing de vraag naar zorg zal doen stijgen. Het zal daarom voor veel bedrijven in de sectoren van Calibris niet eenvoudig zijn om nu en in de toekomst over voldoende mensen met de juiste competenties te kunnen beschikken.

Om zowel het kwantiteits- als het kwaliteitsvraagstuk het hoofd te bieden is er steeds meer aandacht voor employability vraagstukken. Vraagstukken waarbij het vergroten van de inzetbaarheid van mensen een belangrijke rol speelt.

Download hier het onderzoeksrapport (PDF)