e-Portefeulje in Suid-Afrika

In het Suid-Afrikaanse Tyskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie van 25 november 2016, vond ik dit interesante artikel van Christina J. van Staden over het beproeven van een e-portfoliosysteem.

"In hierdie artikel word verslag gelewer oor die bruikbaarheid van ’n leergeoriënteerde
raamwerk vir die fasilitering van e-portefeulje-ontwikkeling in afstandonderwys. Die raamwerk
is in die drie beginsels van ’n leergeoriënteerde benadering tot assessering gefundeer, naamlik
dat  assesseringstake  leergeoriënteerd  moet  wees,  dat  studente  aktief  by  eie  en  eweknie-evaluering betrokke moet wees en dat vinnige, gereelde terugvoer huidige en toekomstige leer moet bevorder. Die leertake is ontwerp om geleenthede te bied om terselfdertyd die kern- en ontwikkelingsvaardighede te demonstreer, wat tans tydens tersiêre onderwys ingeoefen moet word. ’n Verskeidenheid vorms van tegnologie is ingespan om informele, toevallige, selfgerigte, selfregulerende, koöperatiewe, genetwerkte, ervarings- en transformerende leer te ondersteun en die ontwikkeling van ’n praktykgemeenskap te bevorder.’n Ondersoek na ’n e-portefeulje,wat binne hierdie raamwerk ontwikkel is, toon dat die raamwerk dit moontlik gemaak het om prestasie met betrekking tot gestelde leeruitkomste te demonstreer, terwyl die vlak van kern- en ontwikkelingsvaardighede terselfdertyd gedemonstreer en nagespeur kon word. Na afloop van ’n veeleisende, uitdagende en dikwels soloreis verklaar die student dat die graad waardevol is omdat sy nie ’n voorgeskrewe boek soos ’n parakiet moes herhaal nie, maar haar vermoë om iets in die praktyk toe te pas moes demonstreer. Gebaseer op die verklaring, kan e-portefeuljes as ’n hoë- impak-praktyk beskou word."

Het gebruik van een e-portfolio wordt door de student zeer gewaardeerd omdat zij "nie ’n voorgeskrewe boek soos ’n parakiet moes herhaal nie, maar haar vermoë om iets in die praktyk toe te pas moes demonstreer."

En daarom:"kan e-portefeuljes as ’n hoë-impak-praktyk beskou word", aldus de onderzoeker.

Prachtig, zoals dit onderzoek en deze ervaring worden beschreven!