StePS Expertmeeting ePortfolio en semantische operabiliteit , 10 mei 2012, een inhoudelijk verslag door Ronald Lievens

Een tekst verslag van de expertmeeting die op verzoek van StePS op 10 mei 2012 plaatsvond over semantische operabiliteit.

Op initiatief van de Stichting ePortfolio Support (StePS) zijn op 10 mei 2012 verschillende partijen bij elkaar gekomen om het vraagstuk omtrent uitwisselbaarheid van e-portfolio gegevens te verkennen. Ronald Lievens, promovendus aan de Universiteit van Tilburg heeft een inhoudelijk verslag geschreven.

Het verslag van Ronald geeft weer welke aspecten er ter sprake kwamen in de verschillende presentaties. Het verslag is hier te downloaden.

Mocht u nog geïnteresseerd zijn in de presentaties dan kunt u die natuurlijk ook op onze website vinden.