Stichting ePortfolio Support

Een ePortfolio is een persoonlijk informatie- en communicatiesysteem waarmee jij je persoonlijke ontwikkeling stimuleert en ondersteunt en waarmee je deze ontwikkeling voor jezelf en anderen op een betrouwbare, overtuigende en doeltreffende wijze in beeld kunt brengen en kunt laten zien en zo nodig kunt aantonen over welke competenties, talenten, leerbewijzen, ervaringscertificaten en diploma's jij beschikt.

Invoering en gebruik van ePortfolio's biedt de mogelijkheid om (1) de eigen leerprocessen te stimuleren en te verbeteren, (2) eigen leer- en werkervaringen eenvoudiger en overtuigender te kunnen documenteren met multimediale leerbewijzen en werkervaringscertificaten, (3) toetsresultaten en beoordelingen van onze leer- en werkprestaties beter te illustreren (4) om reflecties op leer- en werksituaties te vereenvoudigen en (5) meer gefundeerde beslissingen te nemen over vervolgstappen in de eigen school- en beroepsloopbaan op basis van verzamelde, beschikbare en toegankelijke informatie. 

De Stichting ePortfolio Support (StePS) richt zich op het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van de inzet en duurzame inzetbaarheid van iedereen door (1) een betere benutting van persoonlijke ontwikkelings- en opleidingskansen, (2) het bevorderen van zelfkennis en inzicht in de eigen motivatie, (3) een betere afstemming tussen leerwegen en beroepspraktijk met als persoonlijk en maatschappelijk resultaat meer welvaart en welzijn. StePS bepleit daarom het recht op een ePortfolio voor Iedereen.

Download hier de flyer van StePS.

 

Video verslagen van het 2e Nationaal ePortfolio Congres staan online. Klik hier.